سال ها پیش در یکی از مجموعه های فرهنگی اصفهان، مسئولیتی داشتم. هرکجا کار کنی، بخواهی یا نخواهی، بعضی از تو خوششان می آید و بعضی هم نه؛ تو نیز همین احساس را نسبت به آنان داری. در آن مجموعه نیز کسی بود که آبش با من در یک جوی نمی رفت. کل کل ما با این زیر دستمان ادامه داشت تا آنجا که مجبور شدم اخراجش کنم. البته اخراج او ربطی به اختلافمان نداشت. خبر رسید و ثابت شد او از امکاناتی که در اختیارش بوده سوء استفاده کرده و روابط غیر اخلاقی داشته است. به خاطر حساسیت مسئولیتی که بر عهده او بود، چاره ای جز اخراجش نداشتم. در یک جلسه دو نفره، به او خبر دادم که قصد اخراجش را دارم. به او توضیح دادم چرا این تصمیم را گرفته ام و البته اطمینان دادم آبرویش را حفظ خواهم کرد.

خبر اخراج او خیلی سریع در مجموعه پیچید و البته اولین چیزی که با این اخراج به ذهن متبادر می شد، اختلاف میان ما بود. مسئول ارشدی داشتیم که من را خواست و علت اخراج آن فرد را پرسید. بر اساس قوانین کاری، می توانستم توضیح ندهم و حتی بگویم دلم می خواسته در مجموعه ای که با آن کار می کنم تغییراتی ایجاد کنم. ترجیح دادم به این توضیح اکتفا کنم که اخراج او ربطی به اختلافاتمان ندارد و مسئله مهمی بوده که اگر شما نیز در جریان آن بودید، همین تصمیم را می گرفتید. اما آن مسئول اصرار داشت که دلیل اخراج را بگویم. من هم اصرار داشتم آبروی آن فرد را حفظ کنم. این حفظ آبرو به قیمت اخراجم تمام شد.

امروز در یکی از سایت ها خواندم که بازیگری به نام«ح ج» به دلیل مست بودن دستگیر شده است. من هم مثل هر خواننده دیگر سعی کردم کشف کنم نام آن بازیگر چیست. در پیام هایی که خوانندگان گذاشته بودند هم همه اعتراض می کردند اگر قرار است اسم آن فرد را نگویی؛ چرا اصل خبر را گفته ای؟ راست می گفتند؛ چه دلیلی وجود دارد که همه از چنین خبری آگاه باشند. چه ضرورتی دارد آبروی آن بازیگر برود؟ مسئولی که باید از این مسئله باخبر باشد و تصمیمی بگیرد؛ حتماً با خبر است و اطلاعات مربوط به کارش را از سایت های اینترنتی نمی گیرد.

امروز آقا خطاب به مسئولین قضایی فرمودند: حفظ آبروی یک نفر، از حفظ جان او اهمیت بیشتری دارد. این حرف فقط خطاب به رئیس قوه قضایی یا فلان قاضی نیست. خطاب به آن آقای خبرنگار که به دنبال پیشرفت در کارش است و یا من ِخواننده خبر نیز هست. باید یاد بگیریم حفظ آبروی دیگران را؛ به خاطر یک کنجکاوی بی دلیل، گناهی را به گردن نگیریم که از توهین به کعبه بالاتر باشد.